Nyt fra Bestyrelsen

Orientering den 14.09.2022

Planlagte møder og undervisning 2022/23


Lokale 12. it-lokalet på Bispen er booket fra uge 38 til uge 48 i efteråret 2022


Hele 2023 er it-lokalet booket:

mandag og torsdag fra uge 2 til uge 12

tirsdag                   fra uge  1 til uge 12

Alle datoer kl. 15.00 til 17.00Møde torsdag den 24. november 2022 

Bestyrelsen udarbejder ansøgning til §79 udvalget i Serviceloven


Vejledermøde den 18.januar 2023 kl.10.00 

i lokale 15 på Bispen. 

Ordinær generalforsamling

afholdes

Torsdag den 8.september 2022 kl.14.00 på Bispen i lokale Månen, Bispebroen 3, Haderslev

Dagsorden ifølge vedtægterne www.pckhaderslev.dk

Pkt. til dagsordenen fremsendes til formanden senest 14 dage før.


Der vil efterfølgende blive dannet hold til den kommende sæson og nye medlemmer har mulighed for at indmelde sig i klubben.

der serveres kaffe/te med brød efter generalforsamlingen


Bestyrelsen
  Dagsorden og referat fra Generalforsamlingen 2021


Referat: Else Bittner

Valg af dirigent: Frits Vognsen

Formandens beretning: godkendt

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse: godkendt

Fastsættelse af kontingent: uændret

Valg ifølge klubbens vedtægter:

På valg er Birgith Hansen 

modtager genvalg - valgt

På valg er suppleant

forslag - Gunnar Gilberg - valgt

Valg af revisor

forslag - Frits Vognsen - valgt

Valg af revisor suppleant

forslag - Karnelie Asmussen - valgt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring:

Kontingent for kursister  § 4 fjernes fra vedtægterne. Kontingentet fastsættes herefter på den årlige generalforsamling 

vedtaget

Eventuelt: Else orienterede om det nye it-lokale. Det bliver lokale 12 på 1. sal


Generalforsamling

2 021 k. 14.00 på Månen, Bispen, hvor du er velkommen til at deltage og melde dig til kursus. Nærmere i Ugeavisen først i september 2021.

Kontakt gerne Birgith Hansen på mobil 27 588 518

Mail: birgith-hansen@hotmail.com og jeg svarer jer hurtigst muligt.


se mere under nyt fra formanden


****************************************************

  
Her skriver du telef

 


 

  

onnummer, adresse osv.