Biograf

Der har åbenbart altid været problemer med indførelse af - og oplæring i - "nye mediers" anvendelse.