Pensionisternes Computer Klub, Haderslev

Klubbens formål er at oplære og dygtiggøre kommunens ældre borgere i daglig brug af hjemmecomputer.

Man skal være mindst 60 år for at kunne blive medlem, undtagelsesvis dog førtidspensionister over 50 år.
Der er i år (2022/2023) oprettet 3 hold, med max. 12 personer pr. hold. Mandag, tirsdag og torsdag.

Holdene ledes af "vejledere" (undervisere). 
Kursister og vejledere aftaler selv, hvilke emner der skal behandles i årets løb. Hver kursusdag er fastlagt til 2 timer (fra 15.00 til 17.00).
Der er indlagt en lille "social pause" på 10-15 minutter, hvor der  diskuteres "hvad som helst".
Kontingent for indeværende sæson(2022/2023) er fastsat til 250 kr./person
Hjemsted for klubben er Bibliotekets EDB lokale 12 der befinder sig på 1. sal på "Bispen", Bispebroen 3, Haderslev. OBS  nye meddelelser er nævnt under "Siden sidst"          


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email: